Alkeiskurssi ja hallittavuustesti

Alkeiskurssi ja hallittavuustesti

AGILITYN ALKEISKURSSIT JA HALLITTAVUUSTESTI

SEURAAVA HALLITTAVUUSTESTI (päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin)
ILMOITTAUTUMINEN

Koirakon on suoritettava hyväksytty hallittavuustesti ennen yhdistyksen agilityn alkeiskurssin aloittamista. Testejä järjestetään aina tarvittaessa ennen uuden alkeiskurssin alkamista. Hallittavuustestin valvojina toimivat yhdistyksen kokeneet kouluttajat sekä tulevan alkeiskurssin vetäjät.

Yhdistyksen hallittavuustestiin ovat etusijalla edellisessä testissä hylätyksi tulleet koirakot ja muut testiin osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Testiin otetaan mukaan 12-24 koirakkoa, joista n. puolet aloittavat seuraavan agilityn alkeiskurssin. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä hyväksyttyjen hallittavuustestin suorittaneista.

Testiin osallistuvan koiran tulee olla 11 kk ikäinen. Juoksuiset nartut saavat osallistua testiin viimeisinä. Testiin osallistuvalla koiralla tulee olla Kennelliiton rokotusohjeiden mukaiset rokotukset voimassa. Rokotustodistukset otetaan mukaan testiin ja ne tarkistetaan pistokokein.

Varaa testiin koiralle panta ja tavallinen talutin (ei fleksiä), palkkausta varten pieniä nameja ja/tai lelu sekä vettä. Juoksuinen narttu voi osallistua testiin viimeisenä suorittajana. Koirat on ulkoilutettava ennen testiin saapumista. Koirat eivät saa tehdä tarpeitaan halliin.

Tutustu ennen testiä KiltAreenan sääntöihin.

Osallistumismaksu 5 € maksetaan pankkikortilla paikan päällä.

Testissä mukana olleet saavat sähköpostitse tiedon alkavasta alkeiskurssista/alkeiskurssijonoon pääsemisestä.

Aggressiivinen käyttäytyminen johtaa testin hylkäämiseen.

Alkeiskurssille hyväksyttyjen on suoritettava yhdistyksen talkoovelvoite alkeiskurssikauden aikana saadakseen ryhmäpaikan seuraavalle kaudelle.

Tiedustelut Monica Witting-Kangasniemi, agi.alkeiskurssi@kpkk.net.

Agilityharrastuksen ylläpito vaatii paljon talkootyötä. Koulutusohjaajat toimivat vapaaehtoispohjalta. Edellytämme myös harrastajilta osallistumista talkootyöhön esimerkiksi työskentelemällä kisoissa, hoitamalla kisojen ennakkovalmisteluja, osallistumalla kentän siivoustalkoisiin tai esteiden kunnostukseen.

HALLITTAVUUSTESTI

Testin osiot:
Luoksepäästävyys + vapaavalintainen temppu

Testi alkaa haastattelulla. Haastattelun aikana kaikki testiin osallistuvat koirakot ovat rivissä odottaen haastatteluvuoroaan. Vuoroaan odottavien tulee huolehtia omasta koirastaan niin, etteivät koirat riehu eivätkä leiki keskenään. Haastatteluosuuden suorittaa seuran oma kouluttaja. Haastattelussa kysytään koirasta yleistä (ikä, harrastukset, koiran taustoja yms.) sekä ohjaajan tiedot tulevaa mahdollista yhteydenottoa varten. Ohjaajalla saa olla koko testin ajan makupaloja / lelu apunaan.

Haastattelun aikana arvioidaan koiran luoksepäästävyys, sosiaalisuus ihmistä kohtaan, koiran sieto vieraan läheisyyteen esim. hihnan pitäjänä.

Ohjaajaa pyydetään leikkimään koiransa kanssa tai näyttämään joku temppu (esim. istu, maahan, sivulle tulo tms.)
Arvioidaan koiran yhteistyöhalu ohjaajan kanssa.

Paikallaolo ja luoksetulo
Koira on molempien suoritusten aikaan kytketty yhdistyksen liinaan. Paikallaolo ja luoksetulo suoritetaan niin, että ohjaaja poistuu koiran luota 3-4 m päähän koiran odottaessa paikallaan. Testaaja pitää liinasta kiinni suorituksen ajan. Ohjaaja pysähtyy 3-4 m päässä, kääntyy ja kutsuu koiran luokseen.

Pujottelu
Pujottelussa suoritusvuorossa on noin viisi koirakkoa kerrallaan. Pujottelussa ohitetaan rivissä olevia muita koirakoita. Ohitettavat koirat voivat tehdä samalla ohjaajiensa kanssa istumista/maahanmenoa tms. rauhallista toimintaa.

Katsotaan kuinka testattava ohjaaja saa koiran ottamaan itseensä kontaktia eikä se ole liian kiinnostunut muista koirista. Katsotaan ettei testattava koira ole aggressiivinen ohitettavia koiria tai ihmisiä kohtaan.

Yllätystehtävä
Yllätystehtävässä ohjaaja opettaa koiralleen uutta asiaa testiä valvovien opastuksella. Tehtävässä arvioidaan koirakon yhteistyötä.

Testin aikana ohjaaja saa palautetta välittömästi ja tarvittaessa ohjeita jatkoon. Koirakko ohjataan tarvittaessa yhdistyksen tottelevaisuuskoulutukseen.