Agilityn alkeet ja hallittavuustesti

Agilityn alkeet ja hallittavuustesti

AGILITYN ALKEET JA HALLITTAVUUSTESTI

Kiltan alkeiskurssit ovat aina yhden kauden mittaisia kokonaisuuksia (touko-syyskuu tai loka-huhtikuu).
Alkeiskurssille voi päästä, kun on suorittanut hallittavuustestin hyväksytysti.

Seuraava hallittavuustesti järjestetään kesäkauden 2024 alkeisryhmää varten huhtikuussa. Kutsut hallittavuustestiin lähetetään sähköpostitse jonossa oleville koirakoille, joka ovat vähintään 11kk ikäisiä.

ILMOITTAUTUMINEN HALLITTAVUUSTESTIIN

Koirakon on suoritettava hyväksytty hallittavuustesti ennen yhdistyksen agilityn alkeiden aloittamista ja liityttävä Kiltan jäseneksi. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet aina ennen kurssille menoa. Perehdythän jäsenyyteen ja talkoopistevelvoitteeseen, ennen alkeiskurssille hakua. Testejä järjestetään aina tarvittaessa ennen uuden alkeiskurssin alkamista. Hallittavuustestin valvojina toimivat yhdistyksen kokeneet kouluttajat sekä tulevan alkeiskauden vetäjät. Alkeiskurssi on aina yhden kauden mittainen kokonaisuus (touko-syyskuu tai loka-huhtikuu). Suosittelemme koirakolle kursseja mm. arkitottelevaisuus, rally-toko tai vastaavat kurssit, jotta koirakon yhteistyö on sujuvaa ja hallittua ennen agilityn aloittamista.

Yhdistyksen hallittavuustestiin ovat etusijalla edellisessä testissä hylätyksi tulleet koirakot ja muut testiin osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Testiin otetaan mukaan vähintään 6 koirakkoa.  Osallistujat valitaan seuraavalle alkeiskurssille valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, hyväksyttyjen hallittavuustestin suorittaneista.

OHJEET HALLITTAVUUSTESTIIN TULEVALLE

Testiin osallistuvan koiran tulee olla 11 kk ikäinen. Juoksuiset nartut saavat osallistua testiin viimeisinä. Testiin osallistuvalla koiralla tulee olla Kennelliiton rokotusohjeiden mukaiset rokotukset voimassa. Rokotustodistukset otetaan mukaan testiin ja ne tarkistetaan pistokokein.

Varaa testiin koiralle panta ja tavallinen talutin (ei fleksiä), palkkausta varten pieniä nameja ja/tai lelu sekä vettä. Juoksuinen narttu voi osallistua testiin viimeisenä suorittajana. Koirat on ulkoilutettava ennen testiin saapumista. Koirat eivät saa tehdä tarpeitaan halliin.

Tutustu ennen testiä KiltAreenan sääntöihin.

Testissä mukana olleet saavat sähköpostitse tiedon alkavasta alkeiskurssista/alkeiskurssijonoon pääsemisestä.

Aggressiivinen käyttäytyminen toisia koiria tai ihmisiä kohtaan johtaa testin hylkäämiseen. Koiran on oltava ohjaajansa hallinnassa vaikka paikalla on muita koiria. Agilityssä koiran tulee pystyä työskentelemään ohjaajansa kanssa vaikka viereisellä kentällä juoksisi muita koiria.

Alkeiskurssille hyväksyttyjen on suoritettava yhdistyksen talkoovelvoite alkeiskurssikauden aikana saadakseen ryhmäpaikan seuraavalle kaudelle, jotta jatkoryhmään on mahdollista hakea.

Tiedustelut: Monica Witting-Kangasniemi, agi.alkeiskurssi@kpkk.net.

Agilityharrastuksen ylläpito vaatii paljon talkootyötä. Koulutusohjaajat toimivat vapaaehtoispohjalta. Edellytämme kaikilta harrastajilta osallistumista talkootyöhön esimerkiksi työskentelemällä kisoissa, hoitamalla kisojen ennakkovalmisteluja, osallistumalla kentän siivoustalkoisiin tai esteiden kunnostukseen.

HALLITTAVUUSTESTI TEHTÄVÄT

Testin osiot:
Luoksepäästävyys + vapaavalintainen temppu

Testi alkaa haastattelulla. Haastattelun aikana kaikki testiin osallistuvat koirakot ovat rivissä odottaen haastatteluvuoroaan. Vuoroaan odottavien tulee huolehtia omasta koirastaan niin, etteivät koirat riehu eivätkä leiki keskenään. Haastatteluosuuden suorittaa seuran oma kouluttaja. Haastattelussa kysytään koirasta yleistä (ikä, harrastukset, koiran taustoja yms.) sekä ohjaajan tiedot tulevaa mahdollista yhteydenottoa varten. Ohjaajalla saa olla koko testin ajan makupaloja / lelu apunaan.

Haastattelun aikana arvioidaan koiran luoksepäästävyys, sosiaalisuus vieraita ihmistä kohtaan, koiran sieto vieraan läheisyyteen esim. hihnan pitäjänä tai palkkaajana.

Ohjaajaa pyydetään leikkimään koiransa kanssa tai näyttämään joku temppu (esim. istu, maahan, sivulle tulo tms.) Tässä arvioidaan koiran yhteistyöhalu ohjaajan kanssa.

Paikallaolo ja luoksetulo. 
Koira on molempien suoritusten aikaan kytketty yhdistyksen liinaan. Paikallaolo ja luoksetulo suoritetaan niin, että ohjaaja poistuu koiran luota vähintään 3-4 m päähän koiran odottaessa paikallaan. Testaaja pitää liinasta kiinni suorituksen ajan. Ohjaaja pysähtyy 3-4 m päässä, kääntyy ja kutsuu koiran luokseen.

Pujottelu, ohjaajan liikkeen seuraaminen
Pujottelussa suoritusvuorossa on noin viisi koirakkoa kerrallaan. Pujottelussa ohitetaan rivissä olevia muita koirakoita. Ohitettavat koirat voivat tehdä samalla ohjaajiensa kanssa istumista/maahanmenoa tms. rauhallista toimintaa. Tässä arvioidaan koirien keskittymistä omaan ohjaajansa ja motivaatiota työskennellä ohjaajansa kanssa koirahäiriöstä huolimatta.  Katsotaan kuinka testattava ohjaaja saa koiran ottamaan itseensä kontaktia eikä se ole liian kiinnostunut muista koirista. Katsotaan ettei testattava koira ole aggressiivinen ohitettavia koiria tai ihmisiä kohtaan.

Yllätystehtävä
Yllätystehtävässä ohjaaja opettaa koiralleen uutta asiaa testiä valvovien opastuksella. Tehtävässä arvioidaan koirakon yhteistyötä. Yllätystehtävän kertoo paikanpäällä testin vastaanottaja.

Koirakon yhteistyö/koiran motivaatio palkalle
Yhdessä testin osiossa koira päästetään vapaaksi kentälle/halliin muiden koirien odottaessa selkästi kauempana/pienen aidan tai näköesteen takana. Koiran on oltava ohjaajansa hallinnassa myös ilman hihnaa. Koiran kanssa voidaan tehdä leikkimistä, temppuja tai ohjaajan seuraamista. Tässä osiossa arvioidaan koiran motivaatiota työskennellä ohjaajan kanssa myös ilman hihnaa/vapaana ollessaan.

Testin aikana ohjaaja saa palautetta välittömästi ja tarvittaessa ohjeita jatkoon. Koirakko ohjataan tarvittaessa yhdistyksen tottelevaisuuskoulutukseen. Testin tulos: hyväksytty/hylätty kerrotaan heti testin päätyttyä kaikille koirakoille. Alkeiskurssille pääsevät jonosta 6 koirakkoa.