KUTSU KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

KUTSU KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Aika: Maanantai 13.11.2023 klo 18.00

Paikka: Ventuksentie 49 67700 Kokkola, Kiltan Tupa

Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry:n syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä 10 § mainitut syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. KOKOUKSENAVAUS

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

3. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

5. OSANOTTAJIEN JA ÄÄNIVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA MUIDEN TOIMIHENKILÖIDEN KORVAUKSET 2024

7. HALLITUS

a. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä.

b. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

-Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet ovat erovuorossa: Jari Johansson, Riitta-Liisa Karhunen, Lotta Lindberg ja Pia Prest.

-Hallituksen jäseninä jatkavat 2023– 2024: Arianna Gebbia, Antti Harinen, Saila Mäkikangas ja Liisa Paananen sekä puheenjohtaja Sanna Harjunpää.

c. Valitaan hallitukselle varajäsenet, joiden määrä on enintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä.

-Hallituksen varajäsenistä erovuorossa ovat: Heidi Kolppanen, Jonna Kuparinen ja Saija Paasila.

-Hallituksen varajäsenenä jatkaa 2023– 2024: Kirsi Tervo.

8. JÄSENMAKSUT2024

9. TOIMINTASUUNNITELMA 2024 JA HALLITUKSEN ESITTÄMIEN JAOSTOJEN VALINNAT

10. TALOUSARVIO 2024

11. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA

12. JÄSENTEN TEKEMÄT ALOITTEET JA ESITYKSET

-Yhdistyksen jäseniltä ei tullut aloitteita tai esityksiä määräaikaan mennessä.

13. HALLITUKSEN TEKEMÄT ALOITTEET JA ESITYKSET

-Hallituksella ei ole kokoukseen aloitteita tai esityksiä.

14. MUUT ASIAT

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tervetuloa!

Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry:n hallitus

Comments are closed.