Kulukorvaukset ja tukitapahtumat

Kulukorvaukset ja tukitapahtumat

Kilta maksaa tukea arvokilpailuihin osallistuville sekä kursseista, joihin Kilta lähettää jäseniään.
Muita korvauksia voivat olla kaupassa käynnit/ruokien haku tms. Kiltan järjestämiä koulutuspäiviä varten. Kaikki kulukorvaukset haetaan kuitteja vastaan rahastonhoitajalta. Lue info alla.

TUEN HAKEMINEN ARVOKILPAILUJA VARTEN (matka, osallistumismaksu ja majoitus)

Majoitus: SKL:n mestaruuskokeeksi hyväksymän SM-joukkuekilpailua/-koetta edeltävän yön majoitus Kiltan joukkueille, mikäli kilpailu/koe vaatii yöpymistä pitkän matkan vuoksi (yli 100km suunta). Majoitus jaetussa huoneessa seurakaverin kanssa tai muuten 50% yöpymisen maksusta kuittia vastaan.

Matkakulut: Korvaukset maksetaan kimppakyytejä suosien (0,10€/km) tai kuitteja vastaan, enintään 200€ saakka.


Osallistumismaksu: SKL:n mestaruuskokeeksi hyväksymän SM-yksilökilpailun/-kokeen osallistumismaksua haetaan itse Kennelpiiriltä. Mikäli lajissa ei järjestetä joukkuekilpailua mutta edustat Koirakiltaa yksilökilpailussa/-kokeessa, voit hakea majoitus- ja matkakuluja yllä olevan ohjeen mukaisesti.

  • Matka- ja kulukorvausta on haettava kahden (2) kuukauden sisällä tapahtuma-ajankohdasta ja sen tilikauden sisällä, jona kulu on syntynyt.
  • Ajettaessa välipisteen kautta kilometrit päämäärään ja takaisin katsotaan Fonectan reittipalvelusta ja matkakorvaus haetaan ja hyväksytään niiden mukaan.
  • Liitä kuittien mukaan sähköpostilla selkeä erittely mitä korvaushakemus koskee (majoitus, osallistumismaksu vai matkat) ja oma tilinumerosi.
  • Laskut tarkastaa ja hyväksyy rahastonhoitaja. Puheenjohtajan laskut tarkastaa ja hyväksyy varapuheenjohtaja. Epäselvät tapaukset käsittelee ja hyväksyy hallitus.


Lähetä rahastonhoitajalle kuitit osallistumismaksuista, majoituksesta ja matkakuluista. Muista selventää rahastonhoitajalle selkeästi mistä kilpailusta on kyse, missä kilpailut järjestettiiin, päivämäärät, majoituksen tarve/jaotko majoituksen jonkun kanssa, sekä km- tai kuitit matkasta: rahastonhoitaja@kpkk.netTukitapahtuman järjestäminen

Seuran jäsenen päästessä edustamaan seuraa ja Suomea arvokilpailuihin (ei rotumestaruudet) ulkomaille, voi edustaja pyytää hallitukselta lupaa järjestää tukitapahtuman seuran tiloissa ja tarpeellisilla välineillä veloituksetta. Mikäli edustajia on useampi suositaan yhteisiä tapahtumia kuitenkin max. 1 tilavaraus/edustus/henkilö. Tukitapahtuma voi olla esim. koulutustapahtuma, epäviralliset kilpailut- tai- kokeet, match show tai vastaava.

Jos haluat järjestää tukitapahtuman, ota yhteyttä hallitukseen ja kerro minkälaisesta tapahtumasta on kyse: sihteeri@kpkk.net


Muita korvattavia kursseja:

Mikäli jaostolla on tarve kouluttaa uusia koulutusohjaajia, liikkeenohjaajia tai vastaavia koetoimitsijoita, voidaan korvauksia kurssimaksuista hakea seuraavanlaisesti. Jaosto esittää kurssille lähtijät hallitukselle, joka hyväksyy kurssille lähtijät ennen ilmoittautumista kurssille. Jokainen ilmoittautuu tämän jälkeen itse aja hakee osallistumismaksun kuittia vastaan rahastonhoitajalta alla olevan ohjeen mukaisesti:

  • Koulutusohjaajakurssin osallistumismaksu, kun kurssi harjoitteluineen (10x) on suoritettu. Kerää harjoitteluista allekirjoitukset ja päivämäärät. Lähetä kuitti/kopiot osallistumismaksusta ja harjoittelun suorittamisesta rahastonhoitajalle.
  • Tokon liikkeenohjaajakurssin osallistumismaksu, kun osallistuja on toiminut vähintään kaksi kertaa
    liikkeenohjaajana yhdistyksen kokeessa. Ota allekirjoitukset suoritusta liikkeenohjaajana toimisesta vastaavalta koetoimitsijalta/tuomarilta. Lähetä kuitti/kopiot osallistumismaksusta ja allekirjoitetuista suoritteista rahastonhoitajalle.
  • Koetoimitsijakurssin osallistumismaksu ja matka koetoimitsijakurssille kimppakyydillä, kun jaosto on esittänyt kurssille osallistuvat ja hallitus ne etukäteen hyväksynyt. Osallistumismaksun ja matkakulut voi hakea kuittia vastaan, sen jälkeen kun on toiminut yhdistyksen kokeessa vastaavana koetoimitsijana. Kerro rahastonhoitajalle missä Kiltan kilpailussa/kokeessa olit VKT.
  • Kennelliiton jäsenmaksu ja lisenssi (ei vakuutusta) maksetaan takaisin (vuoden 2024 alkaen) vastaavalle koetoimitsijalle tai liikkurille, joka on toiminut ko. tehtävässä vähintään 10h yhdistyksen järjestämässä kilpailussa/kokeessa kilpailupäivänä, kuluvan vuoden aikana. Lähetä rahastonhoitajalle kuitit maksuista (lisenssi ja SKL jäsenmaksu) ja kerro missä Kiltan kilpailussa/kokeessa olet toiminut vastaavana koetoimitsijana.