Koirakiltan kevätkokous 22.04.22 klo 19:00

Koirakiltan kevätkokous 22.04.22 klo 19:00

KUTSU KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN
Aika: Perjantaina 22.04.2022 klo 19.00
Paikka: KiltAreena, Ventuksentie 49, 67700

Ennen kokousta klo 18.00 jaetaan vuoden 2021 palkinnot.

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA:

 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA
 3. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
 5. OSANOTTAJIEN JA ÄÄNIVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
 6. TOIMINTAKERTOMUS 2021
 7. TILINPÄÄTÖS 2021, TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
 8. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE
 9. JÄSENTEN TEKEMÄT ALOITTEET JA ESITYKSET
  Sääntöjen 10§:n mukaan käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti vähintään yksi (1) kuukausi ennen kokousta.
  Jäseniltä ei ole tullut määräpäivään mennessä aloitteita tai esityksiä.
 10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tervetuloa!
Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry
Hallitus

Comments are closed.