Kutsu Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry syyskokoukseen

Kutsu Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry syyskokoukseen

KUTSU KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY:N SYYSKOKOUKSEEN

Aika: Torstai 7.11.2019 klo 19.00
Paikka: KiltAreena (Ventuksentie 49, 67700 Kokkola)


Käsiteltävät asiat

Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry:n syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä 10 § mainitut yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat: valitaan yhdistykselle hallitus sääntöjen mukaisesti, vahvistetaan jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun suuruus, päätetään toimintasuunnitelman 2020 ja talousarvion 2020 vahvistamisesta. Valitaan tulevalle tilikaudelle kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai mikäli lainsäädännöstä muuta johtuu tai yhdistyksen kokous päättää, tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden korvauksista.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä ja kahdesta neljään (2-4) varajäsentä. Hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Anders Kronqvist, joka valittiin yhdistyksen syyskokouksessa 7.11.2018 uudeksi puheenjohtajaksi ajalle 1.1.2019-31.12.2020. Hallituksen varsinaisista jäsenistä (puolet) seuraavat ovat erovuorossa: Jari Johansson, Riitta-Liisa Karhunen, Lotta Lindberg ja Pia Prest. Hallituksessa jatkavat Tiina Aspegrén, Sanna Korpijärvi, Saila Mäkikangas ja Sari Paajanen. Hallituksen varajäseniksi on valittu syyskokouksessa 7.11.2018 vuosille 2019-2020 Arianna Gebbia, Liisa Paananen, Riitta Hautala ja Antti Harinen, jotka jatkavat varajäseninä hallituksessa myös 2020, jolloin uusia varajäseniä ei tarvitse esittää syyskokouksessa 2019.

Yhdistyksen jäseniltä ei tullut esityksiä tai aloitteita määräpäivään mennessä. Hallitus tekee esityksen uuden varastokontin uusimisesta.

Tervetuloa!
Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry:n hallitus

Comments are closed.